escort pendikmaltepe escort

rolex replica

Privatleasing

En leasingavtale er en avtale der kunden avtaler langtidsleie av bilen. For personbiler avtales en gjenkjøpspris, også kalt restverdi, som bilforhandler kjøper bilen tilbake for etter endt leasingperiode.


En leasingperiode varer normalt fra tre til fem år, og i leasingperioden er det kunden som er ansvarlig for forsikring, vedlikehold og service. Leien betales forskuddsvis hver måned med et fast avtalt beløp. Ved oppstart av kontrakten kan det også avtales en forskuddsleie som betales før levering av bilen. Forskuddsleien reduserer den faste månedlige leien.  

Leasingkontrakten er en bindende kontrakt der kunden forplikter seg til å betale den avtalte leien i den avtalte perioden. Kunden kan si opp en privatleasingavtale med 1 måneds varsel og tidligst etter 6 måneders leie, etter fastsatte regler i kontrakten
Levert av  
mangadexmangadex